historia

2019

WBE

kupuje akcje od pracowników

WB Electronics odkupuje od pracowników 4% akcji i umarza je.

2019

2017

2017

radmor

70- lecie

działalności firmy

Obchodzimy 70 urodziny Radmoru!

2017

radmor

Konsolidacja

firm z Grupy WB

Dla  wszystkich firm wchodzących w skład Grupy został opracowany wspólny, jednolity system identyfikacji  wizualnej. Każda z firm, zachowując swoją indywidualną nazwę, będzie posługiwać się nowym logotypem  z ujednoliconym herbem.

Przyjęta też została wspólna strategia marketingowa, promująca całą Grupę WB.

2017

2016

2016

Emisja akcji serii c

Podniesienie kapitału poprzez emisję akcji serii C skierowanych do Zarządu Radmoru.

2014

WB Electronics

obejmuje kolejne akcje Radmoru

Odkupienie przez WB Electronics od Polskiego Holdingu Obronnego (w 2013 roku Bumar został przekształcony w PHO) 46,14% akcji Radmoru.

2014

2012

2012

BUMAR

obejmuje akcje Radmoru

Agencja Rozwoju Przemysłu przekazuje posiadane przez siebie akcje do firmy BUMAR sp. z o.o.

2011

radmor

WB group

Radmor wchodzi w skład największej polskiej prywatnej grupy w przemyśle zbrojeniowym.

2011

2011

2011

radmor

WB Electronics

Firma WB Electronics kupuje akcje Radmoru oraz odkupuje je od pracowników. 

Firma obejmuje tym samym większościowy pakiet akcji  tj. 53%. Pozostała część należy do Agencji Rozwoju Przemysłu oraz pracowników, którzy nie zbyli ich na rzecz WBE.

2009

radmor

europejski program badawczy

Radmor znajduje się w gronie firm współpracujących przy tworzeniu najnowszego standardu wojskowej łączności cyfrowej bazującej na radiostacjach softwarowych.

Głównym celem projektu ESSOR (European Secure Software Defined Radio) jest utworzenie bezpiecznego waveformu dla radiostacji programowalnych używanych w siłach zbrojnych Europy.


2009

2003

2003

Agencja Rozwoju przemysłu

większościowy właściciel

Skarb Państwa (od 1994 roku właściciel 100% akcji firmy) przekazuje 15% akcji Radmoru pracownikom i 85% - Agencji Rozwoju Przemysłu. 

2001

radmor

AQAP-110

certyfikat NATO

Spełniamy natowskie normy; nasze urządzenia dla odbiorcy wojskowego spełniają wysokie oczekiwania armii.

W 2001 roku pierwszy certyfikat AQAP był wydany przez Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej MON.

2001

2000

2000

radmor

Linia SMD

do montażu powierzchniowego

Kolejny etap modernizacji parku maszynowego firmy. Zainstalowano linię do montażu powierzchniowego, piec do lutowania rozpływowego oraz agregat do lutowania elementów elektronicznych.

1999

radmor

Nowa hala montażu finalnego

uroczystość otwarcia

Oddanie do użytku  nowoczesnej hali montażu finalnego urządzeń, przeznaczonej głównie do produkcji licencyjnych radiostacji.

W otwarciu uczestniczyli oficerowie WP oraz inni przedstawiciele naszych odbiorców.

1999

1998

1998

radmor

ISO 9001

RADMOR otrzymuje swój pierwszy certyfikat Systemu Jakości ISO 9001.

1996/1997

radmor

początek współpracy

z koncernem THALES

Radmor z firmą Thomson-CSF (obecnie Thales) wygrał przetarg na dostawę taktycznego systemu łączności dla Sił Zbrojnych RP.

Podpisana została umowa z Thomsonem na transfer technologii produkcji systemu łączności pola walki typu PR4G.

1996/1997

1996

1996

radmor

3501

radiostacja noszona

Pierwsza radiostacja wojskowa dla łączności taktycznej.

1994

Spółka Akcyjna

RADMOR

Firma zostaje przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną - właścicielem 100% akcji jest Skarb Państwa.

1994

1985

1985

radmor

3003

radiotelefon przewoźny

Dominujący w latach 80 radiotelefon przewoźny.

1979

radmor

3101

radiotelefon noszony

Radiotelefony noszone serii 3101 stanowiły trzon produkcji lat '80 ubiegłego wieku.

1979

1979

1979

radmor

RSŁW-3602/3603

Radiotelefoniczne jednokanałowe stacjonarne łącze abonenckie. Urządzenia te zastępowały sieć przewodową miedzy centrala telefoniczną a abonenckimi telefonami . Ich przeznaczeniem była telefonizacja wsi oraz organizowanie łączności na terenach trudnodostepnych. 


Różne wersje były produkowane w latach 1979-1989.

1977

radmor

Rozbudowa

Rozbudowa siedziby w Gdyni przy ulicy Hutniczej.

1977

1977

1977

radmor

Pierwszy

odbiornik radiowy

Zostaje uruchomiona produkcja pierwszego radia OR-5100, kultowej dzisiaj "Radmoryny".

1974

radmor

3001

Uruchomienie produkcji nowej rodziny radiotelefonów przewoźnych.

1974

1971

1971

Radmor

Przyjęcie nazwy Zakłady Radiowe RADMOR

1968

Powstają

Zakłady Radiowe

Wydzielenie z PP MORS Zakładów Radiowych T-21.

1968

1965

1965

W Gdyni

na ul. Hutniczej

Początek przeprowadzki na ul. Hutniczą. Budowa hal produkcyjnych i pomieszczeń dla załogi oraz stopniowa przeprowadzka z centrum Gdyni trwała do 1968 roku.

Jako pierwsza, w listopadzie 1965 roku, została oddana do użytku hala wydziału mechanicznego.

1964

radmor

Elektronika morska

Radionamierniki

Rozpczęcie produkcji radionamiernika okrętowego OG-131.

1964

1958

1958

radmor

FM-302

Uruchomienie produkcji radiotelefonów przewoźnych FM-302, które stanowiły trzon produkcji do roku 1974.

1956

radmor

FM-252

Początek produkcji pierwszych radiotelefonów własnej konstrukcji -- FM-252.

1956

1954

1954

Nowa specjalizacja

Decyzja o specjalizacji przedsiębiorstwa w radiokomunikacji UKF.

1952

radmor

Elektronika morska

echosondy

Powstaje pierwsza echosonda ES-1.

1952

1952

1952

Nowa siedziba

w Gdyni

Przeprowadzka z Gdańska do Gdyni na ulicę Zygmunta Augusta.

1949

radmor

PP MORS

Powołanie do życia Państwowego Przedsiębiorstwa MORS dla celów instalacyjno-naprawczych elektronicznych urządzeń morskich.

1949

1947

1947

Początek

Powstanie spółki akcyjnej Morska Obsług Radiowa Statków, której zadaniem było konserwowanie i remontowanie sprzętu elektronicznego ocalałego ze zniszczeń wojennych. Warsztat serwisowy mieścił się na terenie Politechniki Gdańskiej.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl