laboratorium

radmor

Certyfikaty

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania oparty o normy ISO/IEC 17025 a także normy  ISO 9001 i AQAP 2110.

Certyfikat laboratorium Zakres akredytacji laboratorium (wykaz badań, na które laboratorium posiada akredytację, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji) został przedstawiony poniżej.


Laboratorium Badawcze posiada również Certyfikat Akredytacji nr 62/MON/2022 w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa. Zakres akredytacji obejmuje badania z zakresu odporności środowiskowej (zgodnie z normą NO-06-A107) oraz badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (zgodnie z normą NO-06-A200 i A500).

radmor

Laboratorium Badawcze

Oferujemy szeroki wybór badań z zakresu odporności mechanicznej, środowiskowej oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Wykonujemy również badania radiokomunikacyjne radiostacji i urządzeń łączności radiowej.


Możecie Państwo wykonać u nas:

 • badania inżynierskie – oferujemy najwyższej klasy wyposażenie pomiarowe i kompetentny personel
 • badania prowadzone wg szczegółowych zapisów norm przedmiotowych – oprócz usług, jak dla badań inżynierskich, opracowujemy także profesjonalną dokumentację po wykonaniu badań.


Do Państwa dyspozycji oddajemy doświadczony, wykwalifikowany personel laboratoryjny, obsługujący najnowocześniejsze w regionie wyposażenie badawcze i pomiarowe.

Badania mechaniczne

Oferujemy Państwu wykonanie badań  z zakresu odporności i wytrzymałości na czynniki mechaniczne (udary mechaniczne, wibracje).Wykonujemy następujące badania odporności i wytrzymałości mechanicznej:

 • badania odporności i wytrzymałości na wibracje sinusoidalne (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN EN 60068-2-6, MIL-STD 810G)
 • badania odporności i wytrzymałości na udary mechaniczne (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN EN 60068-2-27, MIL-STD 810G)
 • badania odporności i wytrzymałości na wibracje typu RANDOM (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN-EN 60068-2-64, MIL-STD 810G).

Jako jedyni w regionie posiadamy stanowisko pozwalające wykonać jednoczesne badania odporności i wytrzymałości na czynniki środowiskowe oraz mechaniczne (badania wibracyjno-temperaturowe). Podczas takiego badania, próbka zostaje poddana jednoczesnemu narażaniu na wibracje oraz temperaturę. Do takich badań wykorzystujemy specjalną komorę klimatyczną, która może być połączona z jedną z dwóch posiadanych przez laboratorium wstrząsarek wibracyjnych.

Badania środowiskowe

Wykonujemy dla naszych klientów badania z zakresu odporności i wytrzymałości na czynniki środowiskowe (temperatura, wilgotność)
Oferujemy także wykonanie badań stopnia ochrony zapewnianej przez obudowę (kod IP).


Jako jedyni w regionie posiadamy stanowisko pozwalające wykonać jednoczesne badania odporności i wytrzymałości na czynniki środowiskowe oraz mechaniczne (badania wibracyjno-temperaturowe).

Wykonujemy następujące badania odporności i wytrzymałości środowiskowej:

 • badania odporności i wytrzymałości na działanie niskich temperatur otoczenia (zgodnie z NO 06-A107 oraz PN-EN 60068-2-1 oraz MIL-STD 810G)
 • badania odporności i wytrzymałości na działanie wysokich temperatur otoczenia (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN-EN 60068-2-2 oraz MIL-STD 810G)
 • badania odporności i wytrzymałości na działanie wilgoci (zgodnie z NO-06-A107, PN-EN 60068-2-30 oraz PN-EN 60068-2-78 oraz MIL-STD 810G)
 • badania wytrzymałości na zmiany temperatury i szoki termiczne (zgodnie z NO 06 A107, PN EN 60068-2-14, próby Na i Nb oraz MIL-STD 810G)


Do przeprowadzenia badań wykorzystujemy trzy nowoczesne komory klimatyczne, które pozwalają  na uzyskanie temperatury otoczenia z zakresu od -70°C do +180°C. Szybkość zmian temperatury wewnątrz komory dochodzi do 10K / minutę.


Oferujemy również możliwość wykonania tzw. badań łączonych – wibracyjno-temperaturowych. Podczas takiego badania, próbka zostaje poddana jednoczesnemu narażaniu na wibracje oraz temperaturę. Do takich badań wykorzystujemy specjalną komorę klimatyczną, która może być połączona z jedną z dwóch posiadanych przez laboratorium wstrząsarek wibracyjnych.

Badania kompatybilności

elektromagnetycznej

Naszym klientom oferujemy wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie badań odporności na zakłócenia przewodzone, odporności na wyładowania elektrostatyczne oraz pomiarów emisji promieniowanej i przewodzonej.

Badania emisji promieniowanej i przewodzonej wykonujemy w pierwszej na Pomorzu, pełnowymiarowej komorze semi-bezodbiciowej (o dystansie pomiarowym 3 metry) umożliwiającej wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami CISPR 16 oraz norm militarnych i lotniczych.

Posiadane przez nas wyposażenie pomiarowe umożliwia wykonanie pomiarów emisji do częstotliwości 26,5GHz.

Posiadamy profesjonalne wyposażenie, pozwalające na testowanie badanych obiektów w zakresie:

 • odporności urządzeń na zakłócenia wprowadzane poprzez przyłącze zasilania, zgodnie z normami PN-EN 61000-4-4, PN-EN 61000-4-6, PN-EN 61000-4-11, MIL-STD 461F oraz NO 06 A500
 • poziomu emisji przewodzonych zgodnie z normami PN-EN 55022, PN-EN 55032, MIL-STD 461F oraz NO-06-A500
 • poziomu emisji promieniowanych zgodnie z normami PN-EN 55022, PN-EN 55032, MIL-STD 461F oraz NO-06-A500
 • odporności urządzeń na wyładowania elektrostatyczne, zgodnie z PN-EN 61000-4-2 w zakresie do 15kV

Badania radiokomunikacyjne

Mamy duże doświadczenie w badaniach radiokomunikacyjnych urządzeń UKF FM.

Wykonujemy badania parametrów urządzeń radiokomunikacyjnych, nadajników, odbiorników oraz radiostacji.Oferujemy wykonanie badań radiotelefonów noszonych, przewoźnych oraz stacjonarnych zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami. Obecnie normą, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych UKF FM, której spełnienie jest konieczne do spełnienia wymagań zasadniczych UE (dyrektywa 2014/53/UE, tzw. dyrektywa RED) jest norma PN-ETSI EN 300 086-1. Nasze Laboratorium Badawcze jest akredytowane na wykonywanie badań zgodnie z niniejszą normą dla urządzeń z rozłączalną anteną.


W naszych pracach wykorzystujemy stanowiska badawcze, zbudowane w oparciu o nowoczesne wyposażenie pomiarowe: testery radiokomunikacyjne, generatory wysokiej częstotliwości, mierniki mocy, analizatory widma, oscyloskopy. Posiadamy przyrządy uznanych w świecie producentów: ROHDE&SCHWARZ, KEYSIGHT.

Wyposażenie to jest dodatkowo wspomagane aplikacjami, wykorzystującymi środowisko LabVIEW. Tworzy się w ten sposób kompletne systemy pomiarowe, pozwalające na automatyczne wykonywanie pomiarów wraz z dokonywaniem szczegółowych zapisów.


Skontaktuj się

z nami


Na Państwa pytania i zgłoszenia czeka Andrzej Piwowarski.


58 76 55 530601 561 144badania@radmor.com.pl

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl