aktualności

2021

radmor

Współpraca

z Akademią Wojsk Lądowych

Nasza firma RADMOR S.A. i Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu podpisały 2 lipca b.r. Umowę o współpracy. W jej ramach będziemy prowadzić wspólne projekty badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe z dziedziny łączności radiowej.


Umowa podpisana została przez Prorektora ds. Naukowych dr hab. inż. prof. AWL Adama Januszko i Prezesa Radmoru Andrzeja Synowieckiego.

W trakcie wizyty goście z AWL zapoznali się z aktualną ofertą firmy i zwiedzili wydziały produkcyjne.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl