aktualności

2020

radmor

DEFENCE 24 DAY

konferencja


Defence24 Day jest wiodącą konferencją branży obronnej i sektora bezpieczeństwa poświęconą aspektom obronności państwa i rozwojowi Sił Zbrojnych. Jest to miejsce debaty i wymiany doświadczeń polityków, przedstawicieli administracji publicznej, kierownictwa Sił Zbrojnych RP, ekspertów oraz przemysłu zbrojeniowego i nauki. Druga jej edycja odbyła się 22 września w Warszawie i zgromadziła ponad 400 uczestników. Tematem przewodnim konferencji była reforma systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Minister Obrony Narodowej poinformował o planach utworzenia Agencji Uzbrojenia, która ma przejąć kompetencje dotychczasowych instytucji odpowiedzialnych za wybór, zakup, modernizację i utylizację sprzętu wojskowego.

GRUPA WB, do której należy RADMOR S.A., była partnerem głównym konferencji Defence24 Day. W wydarzeniu uczestniczyli: prezes Piotr Wojciechowski, wiceprezes Adam Bartosiewicz, prezes Radmoru Andrzej Synowiecki, prezes firmy Flytronic Jarosław Zając, prezes spółki Arex Krzysztof Bielawski, wiceprezes spółki Mindmade Tomasz Borkowski oraz dyrektor do spraw rozwoju GRUPY WB Krzysztof Skrzypiński.
Prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski, podczas panelu poświęconego nowym ramom współpracy przemysłu obronnego z Siłami Zbrojnymi zwrócił uwagę na słabości obecnego systemu zakupów sprzętu wojskowego oraz mówił o problemach współpracy przemysłu publicznego i prywatnego w Polsce. Wiceprezes Grupy WB Adam Bartosiewicz, uczestniczył w dyskusji poświęconej wsparciu wojskowych innowacji. Wiceprezes Bartosiewicz mówił o tym jak ważne jest oparcie się na własnych rozwiązaniach. W przypadku Grupy WB 99 procent oferowanych produktów opiera się na własnych rozwiązaniach, dzięki czemu osiągają one wysoki poziom techniczny.


O planach rozwoju i wprowadzenia do wyposażenia Sił Zbrojnych RP nowych systemów łączności radiowych wypowiadał się prezes Radmoru, Andrzej Synowiecki. Podkreślił rolę radiostacji w modernizacji technicznej Wojska Polskiego i przedstawił rozwiązania proponowane przez Grupę. Urządzenia opracowywane w programach Tytan i Guarana mogą stać się podstawą narodowej, doskonale chronionej, kryptograficznie łączności polskich Sił Zbrojnych. Zwrócił uwagę na tworzenie w Polsce najnowszych modeli radiostacji programowalnych SDR i roli Radmoru w programie ESSOR (European Secure Software-Defined Radio), w ramach którego opracowywana jest europejska platforma radia programowalnego oraz europejski waveform koalicyjny.

zobacz zdjęcia

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl