aktualności

new 2024

radmor

Radmor S.A.

W raz z innymi firmami należących do grupy WB uczestniczył w największych w Europie targach obronnych EUROSATORY.

Odbywają się one co dwa lata w Paryżu.

Radmor podczas tego wydarzenia miał możliwość zaprezentowania swojej najnowszej radiostacji z rodziny Comp@n oraz radiostacji doręcznej 3501 i osobistej R35010.


System Comp@n-Z umożliwia wymianę danych fonicznych oraz transmisji danych do klauzuli ZASTRZEŻONE pomiędzy zdefiniowanymi korespondentami radiowymi, planowanie systemu łączności oraz zarządzenie dokumentami kryptograficznymi.

System zawiera wszystkie, kompletne elementy, niezbędne do zapewnienia pracy w trybie jawnym i niejawnym, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz umożliwiające uzyskanie akredytacji systemu zdolnego do przetwarzania informacji niejawnych.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl