aktualności

2023

radmor

Seminarium

w Akademii Wojsk Lądowych

W maju przedstawiciele naszej firmy RADMOR S.A wzięli udział w seminarium naukowym pt. „Współczesne systemy łączności i elektronika wobec zagrożeń militarnych”, które odbyło się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Celem seminarium była analiza możliwości i znaczenia środków łączności dla współczesnych wyzwań militarnych. Wydarzenie było też okazją do wymiany poglądów ludzi nauki i praktyków w obszarze założeń, rozwiązań  i kierunków rozwoju systemów łączności oraz elektroniki.

Seminarium towarzyszyła wystawa, na której firmy uczestniczące w wydarzeniu mogły zaprezentować swoja ofertę oprogramowania i sprzętu łączności. RADMOR oraz WB Electronics, firmy należące do Grupy WB, wystawiły swoje urządzenia łączności. Zaprezentowane zostały m.in. radiostacja COMP@N-Z oraz GUARANA, systemy FLYEYE, WARMATE, FONET oraz TOPAZ.
Nie ograniczyliśmy się jedynie do pokazania radiostacji i systemów, ale aktywnie uczestniczyliśmy w dyskusji. Jednym z prelegentów był szef Biura Handlowego RADMOR S.A. Marcin Zapadka, który wygłosił prezentację zatytułowaną „Nowoczesne systemy łączności w SZ RP w oparciu o radiostacje SDR”.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl