aktualności

2023

radmor

Laboratorium

nowe wyposażenie

Laboratorium Radmoru oferuje szeroki wybór badań z zakresu odporności mechanicznej, środowiskowej oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń. Specjaliści z Radmoru otrzymali do dyspozycji kolejne nowoczesne urządzenia. Programowalne, 3-fazowe źródło napięcia (AC/DC) NetWave 20.2 firmy AMETEK zapewnia potężne możliwości generacji przebiegów dla różnych aplikacji testowych w obszarze badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Dzięki niemu można wykonać badania odporności urządzeń na anomalie występujące w sieci zasilającej prądu stałego i zmiennego. Jest to szczególnie istotne dla sprzętu, gdzie stabilność jego zasilania w krytyczny sposób decyduje o jego działaniu. Jest to ważne dla sprzętów instalowanych na pokładach samolotów (standardy  RTCA/DO, Airbus, Boeing). Badaniom tego typu podlegają również urządzenia stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, okrętowym oraz zbrojeniowym (amerykańskie normy MIL-STD).

Przy zastosowaniu odpowiednich analizatorów oraz oprogramowania wspomagającego pomiary, Netwave 20.2 umożliwia również wykonanie badań zniekształceń generowanych przez urządzenia do sieci zasilających tj. emisji generowanych harmonicznych częstotliwości zasilającej oraz wpływu urządzeń na migotanie światła w pomieszczeniach (tzw. flicker). Producenci większości urządzeń powszechnego użytku (AGD) muszą wykazać, że nie przekraczają one dopuszczalnych wartości emisji zakłócających.
Przy pomocy urządzenia NetWave specjaliści z radmorowskiego laboratorium mogą dokonać pomiaru i analizy parametrów energii dostarczonej do systemu pomiarowego przez źródła energii AC/DC zastosowanych w odnawialnych źródłach energii – inwerterach (falownikach), przetwarzających stałe napięcie z paneli fotowoltaicznych na zmienne napięcie, wprowadzane do sieci zasilającej. Podobnie wygląda to w przypadku innych, zapasowych źródeł zasilania np. akumulatorów do zasilaczy awaryjnych  UPS.
Opisane wyposażenie pozwala na wykonywanie w laboratorium Radmoru badań zgodnie z normami:


Pomiar emisji, zarówno dla urządzeń zasilanych jedno jak i trójfazowo:

PN-EN IEC 61000-3-2, PN-EN IEC 61000-3-12 (pomiar harmonicznych)

PN-EN IEC 61000-3-3, PN-EN IEC 61000-3-11  (pomiar tzw. Flicker’ów)


Odporność na pole magnetyczne:

PN-EN IEC 61000-4-8 do 1000 A/m impulsowo, 100 A/m pola ciągłego


Odporność na anomalie zasilania:

PN-EN IEC 61000-4-13 Harmoniczne i między harmoniczne

PN-EN IEC 61000-4-14 Skoki napięcia zasilania

PN-EN IEC 61000-4-28 Wahania częstotliwości sieciowej


Polskie Centrum Akredytacji dokonało rozszerzenia zakresu akredytacji AB 1132 dla Laboratorium Badawczego RADMOR S.A. o wyżej wymienione badania emisji harmonicznych oraz flicker’ów, jak również odporności na pole magnetyczne (za wyjątkiem normy PN-EN IEC 61000-3-11).

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl