aktualności

2022

radmor

Europejski Program ESSOR

testy interoperacyjności

Program ESSOR uruchomiony w 2009 r. ma na celu rozwój europejskiej technologii radia definiowanego programowo. Dzięki niemu możliwe będzie utworzenie wspólnej bazy przemysłowej sprzętu łączności zapewniającego interoperacyjność sił zbrojnych w Europie. Jest to program kooperacyjny Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Polski, zarządzany w imieniu rządów tych krajów przez OCCAR, europejską organizację współpracy w zakresie uzbrojenia. Członkami przemysłowego konsorcjum realizującego program ESSOR są firmy: Bittium z Finlandii, Indra z Hiszpanii, Leonardo z Włoch, Radmor z Polski, Thales z Francji oraz Rohde & Schwarz z Niemiec.

Waveform ESSOR HDR, opracowany w ramach programu, był już prezentowany na wielu różnych pokazach. Jego możliwości i funkcjonalności zostały z powodzeniem zademonstrowane również w warunkach rzeczywistego pola walki. Te pokazy i demonstracje dowiodły, że waveform ESSOR HDR jest waveformem koalicyjnym i umożliwia siłom lądowym różnych krajów komunikowanie się między sobą podczas wspólnych operacji wojskowych, niezależnie od wykorzystywanych platform radiowych SDR.

Przez dwa tygodnie marca tego roku przeprowadzane były kolejne laboratoryjne testy interoperacyjności. Odbyły się one w Gdyni, w Radmorze. Wykorzystano w nich radiostacje czterech europejskich producentów: BITTIUM WIRELESS Ltd, LEONARDO S.p.A., THALES SIX GTS FRANCE S.A.S oraz RADMOR S.A. Wyniki testów dowiodły, że technologia ESSOR umożliwia armiom wykorzystującym ją, komunikowanie się podczas wspólnych działań operacyjnych posługując się własnymi radiostacjami tj. wyprodukowanymi przez różnych narodowych producentów. Wykazano m.in., że możliwa jest komunikacja głosowa oraz szybka transmisja danych.
Interesariusze programu ESSOR mieli okazję zobaczyć w Gdyni wyniki prac prowadzonych w jego ramach. Przedstawiciele OCCAR, Komisji Europejskiej i krajów finansujących program ESSOR, spotkali się w Gdyni 24 marca na specjalnej demonstracji interopracyjności i funkcjonalności waveformu ESSOR HDR. W przyszłym roku przeprowadzone zostaną dodatkowe testy interoperacyjności, w których do obecnie testowanych radiostacji dołączą radiostacje niemieckiej firmy Rohde & Schwarz, która niedawno, tj. w 2020 roku, przystąpiła do programu ESSOR.

RADMOR od początku aktywnie uczestniczy w kolejnych fazach realizacji Programu ESSOR. Dzięki temu rozwijamy swoją wiedzę i kompetencje w obszarze technologii radiostacji programowalnych (Software Define Radio) i z sukcesem wykorzystujemy je w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych. Dzięki udziałowi Radmoru w tym programie, Polskie Siły Zbrojne mają dostęp i prawa własności do najnowszej technologii w radiokomunikacji militarnej.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl