aktualności

2021

radmor

ESSOR

Nowy program

Paryż, 5 listopada 2021 r. – a4ESSOR SAS (Alliance for ESSOR), która odpowiedzialna jest za opracowanie bezpiecznej technologii europejskiego radia definiowanego programowo (SDR), podpisała umowę o zamówienie z Europejską Międzyrządową Organizacją Współpracy w zakresie Wspólnego Uzbrojenia (OCCAR) na realizację projektu ESSOR New Capabilities (ENC). Inicjatywa ta otrzymała finansowanie z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) w ramach umowy o dotację nr 044.
 

Celem nadrzędnym ENC jest opracowanie trzech nowych waveformów – ESSOR NBWF, ESSOR 3DWF i ESSOR SATCOM WF – które zwiększą interoperacyjność europejskich sił zbrojnych. Ponadto realizacja projektu umożliwi zarządzanie cyklem życia waveformów i zapewnić ich interoperacyjność po przeniesieniu na krajowe terminale radiowe.
Nowy projekt wpisuje się w program ESSOR, którego celem jest poprawa interoperacyjności i lądowego bezpieczeństwa taktycznego (ESSOR WBWF i ESSOR NBWF), powietrze – ziemia – powietrze (ESSOR 3DWF) oraz łączności satelitarnej (ESSOR SATCOM WF). Program gwarantuje skuteczną interoperacyjność Sił Zbrojnych w terenie zapewniając zgodność ze zdefiniowanymi programowo platformami radiowymi opartymi na ESSOR i Software Communication Architecture (SCA).
Umowa jest zgodna z umową o dotację EDIDP ESSOR, podpisaną w imieniu Komisji Europejskiej przez OCCAR wraz z partnerami w lipcu tego roku. Obejmie ona udział nowych firm, a mianowicie Telespazio Belgium, spółki zależnej Telespazio (joint venture między Leonardo, 67% i Thales, 33%) i Edisoft (Portugalia). EDIDP jako faza przygotowawcza Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), to program pomocowy Unii Europejskiej finansowany przez Komisję Europejską w celu wspierania konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl