Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/O-firmie/Polityka-Jakosci-RADMOR-S.A

Polityka Jakości RADMOR S.A.

RADMOR S.A. prowadzi działalność w warunkach wolnego rynku, przy wciąż  postępującej globalizacji gospodarki krajowej. Mamy świadomość, że  klient oczekuje od nas spełnienia jego wymagań, zarówno w odniesieniu do  wyrobów i świadczonych usług, jak i Systemu Jakości.

System Jakości, który cyklem życia wyrobów od etapu powstania wstępnej koncepcji wyrobu, poprzez jego zaprojektowanie, wyprodukowanie, aż po wsparcie techniczne dawane klientowi po sprzedaży, zarządza ustalonymi procesami zgodnie z wymaganiami:

  1. PN-EN ISO 9001:2015 (Systemy zarządzania jakością. Wymagania),
  2. AQAP-2110:2016 (Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji),
  3. AQAP-2210:2015 (Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 i AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania).

Zakresem działania Systemu Jakości RADMOR S.A. są objęte przede wszystkim wyroby przeznaczone dla odbiorcy wojskowego.

Bezwzględne zobowiązanie się do spełniania wymagań oczekiwanych przez Klienta i określonych przepisami prawa, zarówno w odniesieniu do wyrobów jak i do zarządzania Systemem Jakości, jest gwarancją osiągnięcia wysokiej jakości wyrobów i usług i zwiększonego zadowolenia Klienta, co daje podstawy do trwałego rozwoju firmy.

 

Kierując się tymi przesłankami Dyrekcja i Zarząd Spółki deklaruje:

Konieczność spełnienia wymagań oczekiwanych przez klienta, użytkowych i prawnych, jest nadrzędnym dążeniem każdego pracownika, niezależnie od stanowiska.

Gwarantujemy naszym klientom udział w kształtowaniu funkcjonalności wyrobów przeznaczonych dla nich, od przedstawienia koncepcji wyrobu i jego zdefiniowania, poprzez jego zaprojektowanie i wytworzenie, do pełnej obsługi serwisowej.

Stawiamy na innowacyjne rozwiązania techniczne i nowoczesne standardy organizacyjne w celu dostarczenia wyrobów niezawodnych i konkurencyjnych cenowo.

Wybieramy dostawców i partnerów biznesowych spełniających nasze wysokie wymagania jakościowe.

Każdy pracownik odpowiada za jakość swojej pracy i jest świadomy jej bezpośredniego wpływu na satysfakcję klienta i trwały sukces firmy.

Dla realizacji zaplanowanych celów rozwojowych ciągle doskonalimy nasz System Jakości.

 

Polityka Jakości jednoznacznie wyznacza założony cel, którym jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości wyrobów i usług, pozwalającego na utrzymanie wiodącej pozycji pośród dostawców środków łączności dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz do zwiększenia eksportu. 

  

Gdynia, 2020-06-18

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr inż. Andrzej Synowiecki