Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Produkty-cywilne/Wielostanowiskowy-System-Dyspozytorski-dla-sieci-radiowych-WSD

Strona główna / Produkty cywilne / Wielostanowiskowy System Dyspozytorski dla sieci radiowych (WSD)

Wielostanowiskowy System Dyspozytorski dla sieci radiowych (WSD)

Wielostanowiskowy System Dyspozytorski dla sieci radiowych (WSD)
 • wizualizacja lokalizacji użytkowników na mapie
 • wspomaganie lokalizacji użytkowników wewnątrz budynków
 • integracja z istniejącymi systemami radiowymi typu TETRA i DMR
 • współpraca z systemami telefonicznymi (PSTN, GSM)
 • rejestracja prowadzonej korespondencji (tekstowej i głosowej)

Lokalizacja zewnętrzna
Użytkownicy prezentowani są na mapie z możliwością dodatkowej prezentacji warstw wektorowych dla zwiększenia szczegółowości widoku.
Lokalizacja zewnętrzna opiera się na GPS więc jej dokładność zależna jest od warunków odbioru sygnału GPS.

Lokalizacja wewnętrzna
Lokalizacja wewnątrz budynków opiera się na dwóch elementach:

 • znacznikach lokalizacyjnych, które rozgłaszają  dookólnie cyfrowy sygnał radiowy,
 • czytnikach znaczników lokalizacyjnych zainstalowanych w radiotelefonach, które odbierają sygnał z  najbliższego znacznika i na tej podstawie wysyłają wiadomość tekstową do aplikacji.

Znaczniki lokalizacyjne mogą być umieszczane w budynkach lub na otwartej przestrzeni, co pozwala zwiększyć precyzję określania lokalizacji.

Aplikacja łączy się z bazą danych, w której administracyjnie dodane są:

 • warstwy wektorowe określające budynki lub obszary w przestrzeni geograficznej,
 • plany poziomów w budynkach lub schematy sytuacyjne dla przestrzeni otwartej,
 • informacje o umiejscowieniu znaczników lokalizacyjnych w przestrzeni budynku i ich współrzędne geograficzne.

Aplikacja wymaga dostępu do systemu TETRA, który wspiera przekazywanie wiadomości tekstowych (transmisję danych). Aplikacja po odebraniu specjalnej wiadomości tekstowej wysłanej automatycznie z radiotelefonu wyświetla użytkownika na mapie oraz we wnętrzu wybranego budynku lub na planie technologicznym/sytuacyjnym.

Istnieje możliwość jednoczesnego podglądu na ekranie wnętrz wielu budynków oraz mapy geograficznej. Nie ma konieczności uruchamiania podglądu budynku, aby stwierdzić, w której części budynku znajduje się użytkownik; jest on zawsze prezentowany w widoku mapy geograficznej, co jest znacznym ułatwieniem w budynkach o dużych powierzchniach np. hangary, hale, terminale, tunele itp.

W widoku wnętrza budynku aplikacja umożliwia:

 • dodatkową prezentację użytkowników będących na innych poziomach budynku niż aktualnie obserwowany; jest to szczególnie ważne w budynkach wielopiętrowych,
 • dodatkową prezentację ilości użytkowników na każdym z poziomów.

Ikona użytkownika dostarcza informacji o:

 • typie używanego radiotelefonu (ikona),
 • aktualnej przynależności do grupy (kolor grupy),
 • aktualności pozycji (poziom przezroczystości),
 • stanie alarmowym (czerwone obramowanie).


Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL