Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Produkty-cywilne/Akcesoria-i-osprzet/Szyfratory

Szyfratory

  • do radiotelefonów Radmor,  Motorola, Hyt, Vertex
  • zmiana kluczy kodowych drogą  radiową
  • ogłuszanie, ożywianie i  całkowita dezaktywacja radiotelefonu
  • włączanie podsłuchu sytuacji w  otoczeniu radiotelefonu

Skramblery cyfrowe przeznaczone są do szyfrowania mowy w analogowych systemach radiokomunikacyjnych. Oferujemy dwa rodzaje skramblerów o kodach szyfrujących różnej długości - 0187 i 0188. Pierwszy z nich posiada 128-bitowy klucz szyfrujący. W drugim typie tj. 0188, użyto 54-bitowy klucz szyfrujący stosowany głównie w radiostacjach wojskowych.

Skrambler automatycznie rozpoznaje czy transmisja jest analogowa czy cyfrowa i bez ingerencji użytkownika sam przełącza się w odpowiedni tryb pracy. Każdy skrambler posiada swój adres, dzięki któremu jest identyfikowalny w systemie, oraz zaprogramowany zestaw kluczy kodowych, które mogą być zmieniane drogą radiową. Urządzenie zapewnia odbiór transmisji szyfrowanej jedynie przy zgodności zaprogramowanego klucza kodowego. Każdy użytkownik sieci radiotelefonicznej z zamontowanymi skramblerami ma przyporządkowany przez producenta własny „masterkod”. Interfejs podłączany do radiotelefonu służący do nadzoru sieci ma ten sam „masterkod” co skramblery pracujące w danej sieci i można za jego pomocą obserwować ruch tylko w tej sieci. „Masterkod” uniemożliwia odbieranie transmisji przez radiotelefony pracujące w sieciach innych użytkowników nawet przy zgodności klucza kodowego.

Radiowe sterowanie skramblerem daje również możliwość sprawdzenia obecności radiotelefonu w sieci, jego zdalne „ogłuszanie” i „ożywianie” oraz całkowitą dezaktywację tzw. „zabijanie”. Możliwe jest również włączenie podsłuchu sytuacji w otoczeniu radiotelefonu.

W celu zachowania wysokiego stopnia zabezpieczenia systemu ze skramblerami możliwe jest zarządzanie jego funkcjami przez trzy osoby o uprawnieniach przydzielonych stosownie do kompetencji. Przy czym żadna z nich nie ma dostępu do wszystkich funkcji.

  • nadzór sieci z pracującymi  skramblerami
  • obsługę technologiczną z  możliwością ustawiania parametrów pracy
  • obsługę kodów dostępu do  funkcji i zmiany kluczy kodowych

Najwyższy poziom wtajemniczenia ma osoba ustalająca kody dostępu do funkcji – tylko ona może podać te kody nadzorującemu sieć. Bez znajomości tych kodów można tylko obserwować ruch w sieci ale nie można zmienić drogą radiową żadnej funkcji skramblera w radiotelefonie.

Bloki lub zespoły skramblera mogą być instalowane w stacjach bazowych, radiotelefonach przewoźnych i noszonych oraz w radiostacjach wojskowych produkowanych przez RADMOR. W radiotelefonach doręcznych Radmoru stasowane są bloki skrmablera podłączane do dedykowanych w tym celu złącz. W radiotelefonach przewoźnych, które nie posiadają takich złącz, montowane są zespoły skramblera specjalną płytkę umożliwiającą zainstalowanie go w radiotelefonie.

Opracowane są także bloki skarmblera przeznaczone do zastosowania w radiotelefonach innych producentów takich jak Motorola, Hyt oraz Vertex.Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL