Strona wydrukowana z adresu: http://www.radmor.com.pl/Klub-exR/Kronika

Kronika

Powołanie Klubu

W dniu 14 października 2003 roku spotkali się: Janusz Kopczyński, Jerzy Myśliwiec i Marian Szczęch proponując powołanie Klubu Byłych Pracowników Technicznych, określając jego cele i formy działalności. Następnie uczestnicy spotkania zapoznali z tą inicjatywą Dyrektora d/s Rozwoju Zakładu p. Stanisława Kosickiego uzyskując jego aprobatę. Jednocześnie p. Małgorzata Zeman została zaproponowana jako osoba koordynująca ze strony Zakładu działalność Klubu.
Informacja o tej inicjatywie została przedstawiona gronu zainteresowanych osób.

 

Spotkanie Pierwsze - 15 grudnia 2003
Spotkanie pierwsze

Spotkanie pierwsze

Program spotkania inaugurującego działalność Klubu przewidywał:

 • informację o aktualnej  działalności produkcyjnej Zakładu
 • zwiedzanie Zakładu

W części informacyjnej wystąpili pp. Z. Furman, M. Mazurkiewicz i S. Kolarz przedstawiając dane o kierowanych przez siebie Działach. Dodatkowo przybyły na spotkanie Prezes Zarządu p. Andrzej Synowiecki w swym wystąpieniu serdecznie powitał uczestników "spotkania po latach". W trakcie zwiedzania Zakładu członkowie Klubu zapoznali się z organizacją produkcji i nowymi technologiami stosowanymi w Działach Montażu i Zakładzie Mechanicznym. W spotkaniu wzięło udział 36 osób.

 

Spotkanie Drugie - 16 marca 2004

Spotkanie to, które miało miejsce w maju 2004 roku poświęcone było w całości sprawom organizacyjnym. Omówiono na nim wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków, a poświeconej wyborowi form działalności Klubu. Uzyskane na jej podstawie wyniki ( w % odpowiedzi respondentów), przedstawiają się następująco:

Wyniki ankiety

rodzaj spotkań

ogólno klubowe

77,4%

częstotliwość spotkań

dwukrotnie w roku

74,2%

tematyka prelekcji

komputer i internet
radiokomunikacja

74,2%
58,1%

turystyka krajowa

piesza (lokalna)

41,9%

Kol. Marian Prawdzik uwzględniając wyniki ankiety zaproponował organizację rajdu na trasach prowadzących wokół Gdyni.

PS. Rajd ten na etapach: Oksywie - Babie Doły; Rewa - Babie Doły; Mosty - Janowo oraz Janowo - Demptowo odbywał się w okresie od maja do października 2005 roku. Łącznie uczestniczyło w nim około 30 osób.

 

Spotkanie Trzecie - 16 grudnia 2004
Spotkanie trzecie

Spotkanie trzecie

Spotkanie to miało miejsce 16 grudnia 2004 roku z następującym programem:

 • prelekcja dr n. med. Radosława  Szczęcha "Jak zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia"
 • sprawy organizacyjne - wymiana poglądów na temat celów i  form działalności Stowarzyszenia.

 

 

Spotkanie Czwarte - 08 czerwca 2005

Program spotkania w dniu 8 czerwca 2005 roku przewidywał:

 • Jerzego Myśliwca: "Internet  w życiu człowieka dojrzałego"
 • Andrzeja Rusinowicza: "Kupujemy Komputer"
 • Zuzanny Pękalskiej "Wilno 2004"

Dodatkowo, kontynuując problemy organizacyjne poruszane w trakcie III Spotkania powołano Komisję Statutową w składzie: Z. Pękalska J. Myśliwiec, A. Rusinowicz, M. Szczęch, J. Śmigielski powierzając jej opracowanie i rejestrację Statutu Uczestnikom spotkania przedstawiono system "internetowo - telefoniczny" system powiadamiania o kolejnych spotkaniach i imprezach klubowych. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

 

Spotkanie Piąte - 7 grudnia 2005
Spotkanie Piąte

Spotkanie Piąte

Tematem tego "kanadyjskiego" spotkania były prelekcje:

 • Mariana Prawdzika "Kanada -  Góry Skaliste"
 • Janusza Ćwiklińskiego "Od Montrelalu do Toronto"

W części organizacyjnej przedstawiono opracowany przez Komisję Statutową i zarejestrowany Statut Stowarzyszenia. Deklaracje przystąpienia do tej zorganizowanej formy Klubu złożyło 31 osób.

 

Spotkanie Szóste - 17 maja 2006
Spotkanie Szóste

Spotkanie Szóste

Spotkanie to w całości poświęcone zostało przedstawieniu urządzeń łączności militarnej, produkcja których na przestrzeni kilku ostatnich lat stała się "koronną" specjalnością zakładu. Prelekcję omawiającą te zagadnienia wygłosił Zbigniew Furman - Dyrektor ds. Handlu i Marketingu. Uczestnicy spotkania w trakcie zwiedzania Wydziału Produkcji, w towarzystwie Dyrektora ds. Produkcji Witolda Liberskiego, mieli możliwość poznania nowych technik montażu podzespołów elektronicznych.

W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby.

 

Spotkanie Siódme - 5 grudnia 2006
Spotkanie Siódme

Spotkanie Siódme

W trakcie tego spotkania, na zasadzie przewidywanego kontrastu z grudniową zimową aurą (niestety pogoda zawiodła), przenieśliśmy się do północnej Afryki - Libii i Iraku.

O swym pobycie w tych krajach opowiadali:

 • Zdzisław Rąbalski przebywający  w tych krajach w latach 80-tych, w ramach kontraktów na budowę  systemów łączności,
 • Jerzy Szczeciński, który wraz z Mirosławem Kwietniem jako  dwuosobowa delegacja serwisu zakładowego, pracował w jednostkach  Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku w roku 2004 oraz 2006.

W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby.

 

Spotkanie Ósme - 22 maja 2007

W tym roku RADMOR obchodzi 60 rocznicę powstania. Z tego powodu kolejne klubowe spotkanie poświęcone było między innymi wspomnieniom z początków działalności zakładu. Prezentacja Jerzego Myśliwca zatytułowana „Na początku był Narwik” opowiadała o okresie lat 1947-52. Pan Jerzy zaprezentował archiwalne dokumenty związane z powstaniem w roku 1947 firmy MORS (Morska Obsługa Radiowa Statków) oraz jej kolejnymi przekształceniami. Natomiast panowie Jerzy Śmigielski i Marian Szczech, współautorzy przygotowywanej jubileuszowej publikacji o historii firmy, mówili o pierwszych urządzeniach produkowanych w tym okresie. Z kolei senior w gronie byłych pracowników pan Adam Dernig, pracujący zakładzie od 1948 roku, przedstawił swe wspomnienia z pionierskiego okresu działalności firmy.
 W części „klubowej” spotkania Marian Prawdzik opowiadał jego uczestnikom o swoim pobycie na wyspach Nowej Zelandii. Relacja okraszona była wieloma ciekawymi zdjęciami z tej wyprawy.
W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.

 

Spotkanie dziewiąte - 4 grudnia 2007

Spotkanie to - w jego pierwszej części, z oczywistych względów, było kontynuacją obchodów Jubileuszu 60–lecia. Uczestnikom przedstawiono kronikę fotograficzną dokumentująca przebieg uroczystości, a następnie przekazano im okolicznościowy album wydany z tej okazji. Podstawowa część tej publikacji została opracowana przez kilku członków Klubu. W części klubowej pani Zuzanna Pękalska w prelekcji zatytułowanej „Inkasie fascynacje” podzieliła się z nami wrażeniami z wyprawy do Peru. Przybyły na spotkanie Dyrektor Zbigniew Furman przedstawił zgromadzonym informacje o aktualnych działaniach i zamierzeniach perspektywicznych Zakładu.
 Wzajemna wymiana życzeń świątecznych i noworocznych zakończyła spotkanie.
W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.

 

Spotkanie dziesiąte - 7 maja 2008
Spotkanie Dziesiąte

Spotkanie Dziesiąte

W części oficjalnej spotkania gościliśmy pana Bartosza Bartoszewicza, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdynia ds. Organizacji Pozarządowych. Pan Bartoszewicz scharakteryzował działalność Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz przedstawił istniejące możliwości oraz procedury niezbędne dla uzyskania finansowania przedsięwzięć. W ramach dyskusji wymieniono poglądy na temat możliwości uczestniczenia Klubu w tych formach działalności.

Część klubową zapoczątkowała informacja o przyznaniu pierwszych legitymacji klubowych. Legitymacjami członkowskimi o nr 1 i 2 wyróżniono Seniorów p.p. Adama Deringa i Jana Krzewińskiego, a legitymacją Członka Honorowego p. Małgorzatę Zeman.

W ramach planowanych imprez wyjazdowych Jerzy Myśliwiec przedstawił propozycję „wyprawy” do Kwidzyna w celu zwiedzenia jednego z zakładów produkcyjnych oraz Zamku i Muzeum Zamkowego w tym mieście. Swoje uczestnictwo w tej imprezie, która winna odbyć się w pierwszej dekadzie września 2008 r, zadeklarowali wszyscy uczestnicy spotkania.

Przedstawiono zwiastun nowego cyklu „PO” w którym nasi Koledzy zrelacjonują swoją działalność zawodową po zakończeniu pracy w Zakładzie. Cykl rozpocznie relacja Piotra S. który mieszka aktualnie w kanadyjskim mieście Courtenay (Kolumbia Brytyjska).

Na zakończenie spotkania A. Rusinowicz przedstawił nowe rozwiązania techniczne w dziedzinie pamięci zewnętrznych.

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.

 

Spotkanie jedenaste - 2 grudnia 2008
Spotkanie Jedenaste

Spotkanie Jedenaste

Jubileuszowy charakter tego spotkania, przypadającego w 5-tą rocznicę powstania Klubu, zdeterminował przebieg jego oficjalnej części. Była ona w całości poświęcona przypomnieniu tematyki dotychczasowych spotkań oraz ocenie podejmowanych działań. W trakcie dyskusji nie udało się jednoznacznie sprecyzować tematyki kolejnych spotkań i propozycji innych działań. Uzgodniono więc, że ich ustalenie nastąpi na podstawie wyników ankiety „internetowej” przeprowadzonej wśród członków Klubu w marcu 2009 r. Okres przedświąteczny , tradycyjnie związany był z wzajemną wymianą życzeń, które w imieniu Zarządu przekazał uczestnikom spotkania Dyrektor Zbigniew Furman.

W części Klubowej, w ramach zapoczątkowanego cyklu „PO”, przedstawiono relację ze spotkania z Kolegą Piotrem S. mieszkającym aktualnie w Kanadzie.

Grono członków Klubu powiększyło się o kolejne trzy osoby.

W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.

 

Spotkanie dwunaste - 12 maja 2009

Spotkanie to, zgodnie z wynikami ankiety dotyczącej wyboru tematyki kolejnych spotkań, poświęcone było przedstawieniu podstawowych informacji o telewizji cyfrowej i kryteriach wyboru odbiorników tej telewizji.

W części Klubowej omówiono szczegółowe wyniki ankiety tematycznej. Kontynuowany był też cykl „PO” - relacją swą przedstawił Marian Prawdzik.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

 

Spotkanie trzynaste - 11 grudnia 2009
Spotkanie Trzynaste

Spotkanie Trzynaste

Kolejne spotkanie zainaugurowało wystąpienie Pana Dyrektora Zbigniewa Furmana, który poinformował nas o aktualnej sytuacji zakładu, perspektywach rozwoju oraz w imieniu Zarządu przekazał życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Dalszą część w całości wypełniła prelekcja Pana Bartka Stachnika pt. „Teoria i praktyka fotografii cyfrowej” zakończona przedstawieniem warunków uczestnictwa w zainicjowanym konkursie fotograficznym.

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób.

 

Spotkanie czternaste - 11 maja 2010
Spotkanie Czternaste

Spotkanie Czternaste

Pan Janusz Kiełkowski był autorem prelekcji zatytułowanej „Akupunktura – teoria i praktyka”. Klubowicze zapoznali się z podstawowymi informacjami o akupunkturze oraz możliwościami jej wykorzystywania w leczeniu różnych dolegliwości. Pan Janusz zademonstrował też i omówił działanie aparatów produkowanych w rodzinnej firmie wykorzystywanych w tych zabiegach.

 W cyklu „PO” pan Eugeniusz Szymański podzielił się wspomnieniami ze swego ośmioletniego pobytu w Libii, w której wraz z gronem osób współpracujących miał możliwość demonstrowania możliwości eksploatacyjnych oraz niezawodności produkowanego w Radmorze sprzętu radiowego.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

 

Spotkanie Szesnaste

Spotkanie Szesnaste

Spotkanie szesnaste - 8 czerwca 2011

Pragnąc uatrakcyjnić przebieg dotychczasowy spotkań, postanowiliśmy kolejne z nich  zorganizować w plenerze. Prawdopodobnie nasze „genetyczne” związki z morzem - wszakże większość z nas rozpoczynała swą pracę zawodową w firmie MORS - zadecydowały o wyborze celu wyprawy którym był Hel.

Dopłynęliśmy tam tramwajem wodnym z Gdyni i zgodnie z przyjętym programem udaliśmy się do fokarium. Zwiedziliśmy też skansen Muzeum Obrony Wybrzeża. Rzeczywiście imponujące zbiory zaprezentowane w unikalnej  ekspozycji.

Wspólny obiad oraz spacer poprzedziły nasz powrót do Gdyni – ponownie tramwajem wodnym.

W wyprawie uczestniczyło 15 osób.

 

Spotkanie siedemnaste - 7 grudnia 2011

Spotkanie Siedemnaste

Tradycją grudniowych spotkań klubowych stały się spotkania z członkami Zarządu przedstawiającymi nam aktualną sytuacje i perspektywy rozwojowe Zakładu.

Na bieżące spotkanie zaprosiliśmy p.  Dyrektora  Zbigniewa Furmana który w sposób wyczerpujący omówił interesujące nas zagadnienia.

W części drugiej  p. Janusz Ćwikliński przestawił wspomnienia  o swym Ojcu  kapita-nie statku  m.s. „Batory” w  latach 1946 -1953 . Wspomnienia  te  zawarte zostały w publikacji autorstwa kapitana Jana Ćwiklińskiego  pt. „Kapitan opuszcza swój statek”.   

W wyprawie uczestniczyło 28 osób.

 

Spotkanie osiemnaste - 10 maja 2012

Spotkanie Osiemnaste

Kontynuując cykl prelekcji historycznych, zapoczątkowany poprzednią relacją opisującą losy kapitana Jana Ćwiklińskiego, pani Halina Młyńczak, sybiraczka ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdyni, przedstawiła uczestnikom spotkania prelekcję pt. „Zapalmy ognie pamięci”.

Była to przejmująca w swej wymowie relacja o ojcu pani Haliny zamordowanym w Katyniu, o losach rodziny wywiezionej na  Sybir oraz o  innych ofiarach Katynia, w tym gdynianinie  admirale Xawerym Czernickim.

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

 

 

Spotkanie dziewiętnaste - 5 grudnia 2012

Frac_Czeslaw_O_Sygnalach_Okladka

Tradycyjnie, jak zwykle na spotkaniach grudniowych, Dyrektor Zbigniew Furman przedstawił nam aktualną sytuacją Zakładu i perspektywy wynikające z faktu powszechnego zastępowania systemów z modulacją  analogowa systemami cyfrowymi.

Zagadnienia te, w sposób niezamierzony, korespondowały z głównym tematem którym było spotkanie z Czesławem Frącem autorem książki „O sygnałach bez całek” – wydanej z okazji 65 – lecia  istnienia Zakładu. Autor, od maja br członek Klubu, w swej relacji mówił o pracy w Zakładzie, powstawaniu książki i pozytywnych reakcjach środowisk na jej publikację. Uczestnicy spotkania, uznali za wyjątkowo trafne – oddające istotę medium wielu dziedzin nauki i techniki – w tym również elektroniki, przytoczone w książce motto  autorstwa R.L. Stevensona

„Kto widział wiatr? Ani ty ani ja,
ale kiedy drzewa chylą swe głowy
Wiem że wiatr przychodzi”

W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby

 

Spotkanie dwudzieste - 8 maja 2013

Uroczystym elementem tego spotkania inaugurującym  obchody 10-ecia istnienie Klubu było, w uznaniu zasług poniesionych na rzecz działalności Klubu, nadanie godności Członka Honorowego Klubu pani Małgorzacie Zeman i  Dyrektorowi Zbigniewowi Furmanowi. W dalszej części Jerzy Myśliwiec mówił o przypadającej  w tym roku 50 rocznicy pierwszych  prób łączności w zakresie 300 MHz, które odbyły się w Warszawie we wrześniu 1963 roku oraz o konsekwencjach wprowadzenia tego zakresu dla krajowych służb radiokomunikacji ruchomej.

Zgromadzeni zaakceptowali propozycje zmian w Regulaminie Klubu.

 W spotkaniu uczestniczyło 29 osób.Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL