Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Aktualnosci/Akredytacja-dla-Laboratorium-Badawczego

Strona główna / Aktualności / Akredytacja dla Laboratorium Badawczego

Aktualności

Akredytacja dla Laboratorium Badawczego

Akredytacja dla Laboratorium Badawczego

Od 11 stycznia 2010 roku, tj. od momentu podpisania stosownego kontraktu pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a RADMOR S.A., nasze laboratorium świadczy klientom swoje usługi już jako laboratorium akredytowane.

Uroczystość wręczenia certyfikatu – 29 stycznia 2010r.

W roku 2008 RADMOR złożył w Polskim Centrum Akredytacji wniosek o udzielenie Laboratorium Badawczemu akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. PCA w 2009 roku dwukrotnie przeprowadziło ocenę systemu zarządzania laboratorium badawczego oraz kompetencji i biegłości personelu. Zespół auditorów uznał, że wdrożony system zarządzania spełnia wszystkie wymagania normy a pracownicy są biegli i kompetentni do wykonywania badań wymienionych w zakresie akredytacji. W związku z tym w grudniu zeszłego roku Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o udzieleniu akredytacji o numerze AB 1132 dla Laboratorium Badawczego Spółki RADMOR S.A.

Badania radiokomunikacyjne

Z racji głównego profilu działalności RADMOR S.A., największego w Polsce producenta sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM, Laboratorium Badawcze posiada duże doświadczenie w badaniach radiokomunikacyjnych urządzeń UKF FM. Przez lata swojej działalności pracownie laboratorium wykonywały badania radiotelefonów noszonych, przewoźnych oraz stacjonarnych zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej urządzenia radiokomunikacyjne UKF FM, wprowadzane do obrotu na terenie UE, muszą spełniać wymagania norm zharmonizowanych – np. PN-ETSI EN 300 086-2. Obecnie jesteśmy akredytowani do wykonywania badań urządzeń z rozłączalną anteną na zgodność z tą normą.

W naszych pracach wykorzystujemy stanowiska badawcze, zorganizowane w oparciu o nowoczesne wyposażenie pomiarowe – testery radiokomunikacyjne, generatory wysokiej częstotliwości, mierniki mocy, analizatory widma, oscyloskopy - uznanych w świecie producentów takich jak ROHDE & SCHWARZ, AGILENT czy TEKTRONIX. Wyposażenie to jest dodatkowo wspomagane aplikacjami, wykorzystującymi środowisko LabVIEW, wykonanymi przez pracowników laboratorium. Tworzy się w ten sposób kompletne systemy pomiarowe, pozwalające na automatyczne wykonywanie pomiarów oraz szczegółowy zapis ich wyników.

Badania środowiskowe

Spełnienie wymagań dotyczących parametrów radiokomunikacyjnych nie zawsze kończy proces badawczy. Często urządzeniom stawiane są też wymagania dotyczące pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych (mechanicznych i klimatycznych) a także wytrzymałości na transport z fabryki do miejsca zainstalowania. Na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej, w zakresie badań środowiskowych, wymaga spełniania tzw. Norm Obronnych – NO-06-A103 oraz NO-06-A107.

Posiadamy akredytację na wykonywanie następujących badań mechanicznych (zgodnie z Normą Obronną NO-06-A107 oraz Polskimi Normami serii PN-EN 60068-2-…):

 • badania odporności i  wytrzymałości na wibracje sinusoidalne;
 • badania odporności i  wytrzymałości na udary mechaniczne;
 • badania wytrzymałości na  narażenia transportowe;
 • badania wytrzymałości na spadki  swobodne.

Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem badawczym pozwalającym na wykonanie wyżej wymienionych badań. Urządzeniem, z którego jesteśmy szczególnie dumni jest nowoczesna wstrząsarka wibracyjna V850-440 firmy LING DYNAMIC SYSTEM pracująca w laboratorium od 2005 roku. Dzięki uzupełnieniu oprogramowania DACTRON sterującego wstrząsarką dysponujemy jednym z najnowocześniejszych w Polsce systemów do badań odporności i wytrzymałości urządzeń na wibracje. Umożliwia ona również wykonanie szeregu badań spoza zakresu akredytacji laboratorium. Szczególnie atrakcyjną ofertą dla naszych Klientów są badania odporności i wytrzymałości na działanie wibracji losowych (typu RANDOM) oraz badania mieszane (wibracje typu RANDOM i SINUS). Są one często wykonywane dla przemysłu motoryzacyjnego, a zważywszy na ogromną skalę produkcji samochodów oferowanie takich badań daje nam duże możliwości rozwoju.

Otrzymaliśmy również akredytację na wykonywanie badań klimatycznych w następującym zakresie (zgodnie z Normą Obronną NO-06-A107 oraz Polskimi Normami serii PN-EN 61000-2-…):

 • badania odporności i  wytrzymałości na działanie wysokich i niskich temperatur  otoczenia;
 • badania odporności i  wytrzymałości na działanie wilgoci;
 • badania wytrzymałości na szybkie  zmiany temperatury i szoki termiczne;
 • badania odporności i  wytrzymałości na osady kondensacyjne (szron i rosę).

Do przeprowadzenia tych badań wykorzystujemy dwie komory klimatyczne. Jedna z nich, uznanego producenta komór klimatycznych firmy ANGELANTONI, pozwala na uzyskanie temperatury otoczenia z zakresu od -70?C do +180?C. Pojemność naszych komór klimatycznych pozwala na swobodnie umieszczenie w nich obiektów o wymiarach 50cm x 50cm x 50cm i masie do 50kg.

Posiadamy również akredytację na wykonywanie badań stopnia ochrony obudów. Jesteśmy w stanie ocenić hermetyczność, kroploszczelność, bryzgoszczelność oraz strugoszczelność (kody IP od X2 do X5) a także odporność obudów urządzeń na wnikanie osiadającego pyłu.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Ostatnią grupą testów, na które mamy akredytację od PCA, są wybrane badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadamy profesjonalne wyposażenie, pozwalające na testowanie badanych obiektów w zakresie:

 • odporności urządzeń na  zakłócenia wprowadzane poprzez przyłącze zasilania, zgodnie z  normami IEC 61000-4-4, -5, -11;
 • poziomu emisji zakłóceń  przewodzonych poprzez złącze zasilania, zgodnie z normami PN-EN  55022 oraz NO-06-A200;
 • odporności urządzeń na  wyładowania elektrostatyczne, zgodnie z IEC 61000-4-2 w zakresie do  15kV.

Wykorzystujemy do tych badań wysokiej klasy urządzenia firm TESEQ (SCHAFFNER) oraz ROHDE & SCHWARZ. Wyposażenie pomiarowe jest wspomagane aplikacjami, dostarczonymi przez producenta lub opracowanymi przez pracowników laboratorium.

Badania spoza zakresu akredytacji

Oczywiście badania, które figurują w zakresie akredytacji laboratorium nie wyczerpują całej gamy testów przez nas wykonywanych. Ważną dziedziną badań są tzw. badania eksploatacyjne radiotelefonów oraz radiostacji. Badania tego rodzaju są wykonywane w terenie i pozwalają określić maksymalne zasięgi działania urządzeń. Przy badaniach tego rodzaju wykorzystujemy odbiorniki GPS i mapy cyfrowe. Umożliwia nam to dokładną lokalizację punktów terenowych, a co za tym idzie precyzyjny pomiar zasięgów.

Uzyskanie akredytacji przez nasze Laboratorium Badawcze jest dla nas bezstronnym i obiektywnym dowodem na to, że prace są wykonywane przez nas zgodnie z najlepsza praktyką laboratoryjną, zaś kompetentny personel biegle wykonuje swoje zadania. Mamy nadzieję, że dzięki uzyskanemu certyfikatowi klienci nie będą mieli wątpliwości co do wyboru miejsca wykonywania badań swoich urządzeń.Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL